Pomoc začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi

Čas konzultácie: 
utorok od 13:00 do 14:00
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
učiteľ materskej školy
Kariérová pozícia: 
nemám kariérovú pozíciu
všetky
Dátum kedy nebude: 
utorok, 24. november 2020
Deň v týždni: 
utorok
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.