Prehľad aktuálnych podujatí

Tento prehľad obsahuje všetky zaevidované podujatia organizované MPC.
Mnohé podujatia sú určené iba pre pozvaných účastníkov, ktorí dostali na podujatie pozvánku, preto si vždy pozrite podrobný popis podujatia.

POA03_1618_2015 - vzdelávanie - 31057 -

V prípade, ak budete na vzdelávaní využívať vlastné technické zariadenie, je potrebné si doň nainštalovať zo stránky https://www.geogebra.org/download zodpovedajúcu verziu softvéru Geogebra. Je možné, že pri prvom spustení bude požadované doinštalovanie Java zo stránky http://www.java.com/en/download/.

29. marec 2018 - od 8:00 do 15:00
Do udalosti zostáva 38 dni.
RNDr. Jana Hnatová, PhD.

KNA01_1448_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 30469 -

28. marec 2018 - od 9:00 do 16:00
Do udalosti zostáva 37 dni.
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.

ZAA11_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 30196 -

Na vzdelávanie si prineste aktuálnu SWOT analýzu vlastnej školy, školského zariadenia.

28. marec 2018 - od 8:00 do 13:15
Do udalosti zostáva 37 dni.
PaedDr. Mária Šnídlová

KEA02_1250_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 27757 -

28. marec 2018 - od 8:00 do 15:00
Do udalosti zostáva 37 dni.
PhDr. Maroš Dvorský

KNA02_1450_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 30630 -

27. marec 2018 - od 11:30 do 14:45
Do udalosti zostáva 36 dni.
PaedDr. Beáta Šenkárová

KNA01_1746_2017_MPC - vzdelávanie - 30656 -

27. marec 2018 - od 9:00 do 14:15
Do udalosti zostáva 36 dni.
PaedDr. Klaudia Kováč

KEA01_1250_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 27700 -

27. marec 2018 - od 8:00 do 15:00
Do udalosti zostáva 36 dni.
PhDr. Maroš Dvorský

ZAA09_1364_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 30262 -

Na vzdelávanie si prineste systém hodnotenia pedagogických zamestnancov vašej školy.

27. marec 2018 - od 8:00 do 15:00
Do udalosti zostáva 36 dni.
PaedDr. Mária Šnídlová

POA04_1733_2016_MPC - vzdelávanie - 30455 -

27. marec 2018 - od 8:00 do 15:00
Do udalosti zostáva 36 dni.
RNDr. Erika Fryková

POA03_1122_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 29769 -

Účastník si prehĺbi vedomosti a zručnosti z problematiky súčasných trendov IKT.

27. marec 2018 - od 8:00 do 14:15
Do udalosti zostáva 36 dni.
Mgr. Eva Suchožová