Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Ozveny historických výročí

Podujatie: 
seminár
Začiatok podujatia: 
pondelok, 16. apríl 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 16. apríl 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Československý pevnostný systém na Slovensku a jeho edukačný charakter.

Prezentácia metodických materiálov určených pre učiteľov dejepisu týkajúcich sa témy historických výročí.

Diskusia.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
20