Oznam pre žiadateľov o atestáciu

Ak Vaša žiadosť obsahuje chyby, postupujte nasledovne:

  1. Upravte nastavenia v Upraviť Môj účet.
  2. Požiadať o vymazanie chybnej žiadosti pomocou Rýchly kontakt (uveďte Vaše priezvisko a číslo žiadosti na vymazanie).
  3. Po emailovom upozornení od administrátora znovu Vyplniť žiadosť o atestáciu (systém vygeneruje nové pdf žiadosti).

V prípade, že ste žiadosť už poslali poštou alebo doručili na pracovisko MPC,bude žiadosť zaevidovaná a v prípade chýb alebo chýbajúcich častí budete emailom vyzvaný na úpravu údajov.