Otázky súvisiace s formatívnym hodnotením

Čas konzultácie: 
streda od 10:00 do 12:00
Tematické zameranie: 
Hodnotenie žiackej práce a výstupov
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
streda, 20. máj 2020
streda, 27. máj 2020
streda, 3. jún 2020