Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní

Číslo akreditácie: 
850/2012 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Akreditované znenie: 

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.