Od predčitateľskej gramotnosti ku čitateľskej gramotnosti

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=630
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
piatok, 6. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 6. november 2020 - 10:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia významu uplatňovania predčitateľskej gramotnosti detí v materskej škole v súvislosti s požiadavkami čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej školy. Prezentácia uplatňovania metód predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu metód predčitateľskej gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
predškolská a elementárna pedagogika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8:30 - 10:00 hod.: Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti s uplatňovaním metód predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy.

Poznámka: 
Odborný seminár je určený pre učiteľov materskej školy.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ