Obsah vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/enrol/index.php?id=464
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 14:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na vymedzenie dôležitého učiva pre ďalšie vzdelávanie a kompetencií definovaných v Štátnom vzdelávacom programe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa prvého stupňa ZŠ s VJM v oblasti plánovania učebnej činnosti žiakov počas mimoriadneho prerušenia vyučovania.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Program seminára: 

1./ Vzdelávacie ciele v mimoriadnom období

2./ Kľúčové učivo

3./ Aktuálne problémy pri uplatňovaní upraveného obsahu vzdelávacích štandard

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ