Projekt - administrácia

Primárne karty

Displaying 1 - 1 of 1
 
06. 04. 2020 -  Usmernenie k implementácii NP PoP v období trvania mimoriadnej situácie

usmernenie_k_implementacii_nppop.pdf

 
25. 03. 2020  Metodické usmernenie k Čl. 7 bod 2 písm. a) Zmluvy - NP PoP
 

Administrácia NP PoP - nové stredné školy, základné školy, materské školy

Dokumenty na stiahnutie

Procesný postup k obsadzovaniu pracovných pozícií PA AUsZZ a členov inkluzívneho tímu v MŠ ZŠ a SŠ.

Prílohy k zmluve

 

Vážení pedagogickí zamestnanci, vážení odborní zamestnanci,

nižšie sa nachádzajú aktuálne pracovné výkazy, vzor dochádzky na každý mesiac (aktuálny mesiac bude vždy pridaný navrch tabuľky)

Ďakujeme za spoluprácu.

 

Vzory pracovných výkazov

Sumárny prehľad PA - MŠ

Sumárny prehľad AU - MŠ

Sumárny prehľad OZ ŠP - MŠ

Sumárny prehľad OZ ŠŠP - MŠ

Sumárny prehľad PA - ZŠ

Sumárny prehľad AU - ZŠ

Sumárny prehľad OZ ŠP - ZŠ

Sumárny prehľad OZ ŠŠP - ZŠ

Sumárny prehľad PA - SŠ

Sumárny prehľad AU - SŠ

Sumárny prehľad OZ ŠP - SŠ

Sumárny prehľad OZ ŠŠP - SŠ

  Vzor dochádzky Kumulatívny výkaz PV  Pedagogický asistent PV  asistent učiteľa PV inkluzívny tím
September 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
August 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Júl 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Jún 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Máj 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Apríl 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Marec 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Február 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
  Vzor dochádzky Kumulatívny výkaz PV  Pedagogický asistent MŠ PV  Inkluzívny tím MŠ PV  Pedagogický asistent ZŠ

PV  Inkluzívny tím ZŠ

Január 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA MŠ PV IT MŠ PV PA ZŠ PV IT ZŠ
December 2019 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA MŠ PV IT MŠ PV PA ZŠ PV IT ZŠ
November 2019 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA MŠ PV IT MŠ PV PA ZŠ PV IT ZŠ
Október 2019 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA MŠ PV IT MŠ PV PA ZŠ PV IT ZŠ

 

 

 

 

 

Štvrťročná správa o činnosti Materské školy Základné a stredné školy
Q2 / 2020

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q1 / 2020

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q4 / 2019

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent