Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému)

Číslo akreditácie: 
1407/2014 - KV
Druh: 
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Akreditované znenie: