Interpretácie umeleckých textov v základných a stredných školách

Číslo akreditácie: 
1745/2017 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Akreditované znenie: 

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.