Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pre pedagogických zamestnancov

Číslo akreditácie: 
1733/2016 - KV
Dokumenty

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.