Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách

Číslo akreditácie: 
1653/2016 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Environmentálna výchova v edukačnom procese

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.