Rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie proti prejavom extrémizmu

Číslo akreditácie: 
1640/2016 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.