Riešenie odborno-metodických problémov na vyučovaní odborných predmetov

Dátum: 
31. máj 2017 - od 9:00 do 12:30
Lektor podujatia: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
210 minút