Informácia o inštrumentálnom a kognitívnom obohacovaní ľudskej psychiky podľa metódy Feuersteina

Dátum: 
16. jún 2017 - od 8:30 do 11:45
Druh vzdelávania: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
180 minút