Prečo deti nečítajú s porozumením - seminár pre učiteľov primárneho vzdelávania

Dátum: 
24. máj 2017 - od 9:00 do 12:00
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: