Interpretácia literárnych textov ako čitateľský stimul

Študijný text je jedným z učebných zdrojov k vzdelávacieho programu Interpretácia literárnych textov ako čitateľský stimul, ktorých cieľom je nadviazať na doteraz publikované štúdie o interpretácii a rozšíriť diapazón poznania o komplexnú interpretáciu lyrického a epického textu.
Obsahom študijného textu sú teoretické poznatky z oblasti literárnej komunikácie a interpretácie umeleckého textu. V prílohe učebného zdroja sú úlohy vytvorené v súvislosti s obsahovou náplňou študijného textu.

Autori: 
I. Nosková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0182-5
Rok vydania: 
január 2014
Rozsah: 
64s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: