Národný projekt - Škola otvorená všetkým

Trvanie projektu: 2016 - 2020
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Adresa na stránku projektu je : http://npsov.mpc-edu.sk/