Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

Vzdelávací program je zameraný na aktualizovanie kompetencií PZ v súlade s požiadavkami ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pre vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb

Číslo akreditácie: 
1497/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Zdravie a pohyb v predprimárnom vzdelávaní

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.