Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách

Rozvoj pôsobilosti pedagogických zamestnancov aplikovať pravdepodobnosť a štatistiku v školskej praxi. Rozšírenie schopnosti interpretovať štatistické informácie vo forme textov, čísel, percent, grafov, tabuliek, schém v rôznych kontextoch.

Číslo akreditácie: 
1488/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.