Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch

Vzdelávanie je zamerané na praktické riešenia spojitosti edukačných tém prírodovedných predmetov s reálnym životom.

Číslo akreditácie: 
1476/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Akreditované znenie: 

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.