Mediálna výchova - Ako dešifrovať marketingové odkazy

Vzdelávací program podporí rozvoj kompetencií potrebných pre analýzu marketingových odkazov, kritické myslenie a hľadanie zmysluplných hodnôt života, sociálne zodpovedné spotrebiteľské správanie s ohľadom na rodinný rozpočet, ekonomický a sociálny stav spoločnosti.

Číslo akreditácie: 
1471/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Mediálna výchova – ako dešifrovať marketingové odkazy

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.