Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese

Vzdelávací program rozvíja zručnosti učiteľov v príprave a tvorbe elektronických testov v edukačnom procese a tiež v jeho aplikácii a vyhodnocovaní prostredníctvom použitého elektronického riešenia.

Číslo akreditácie: 
1460/2015 - KV
Cieľ: 
Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pri tvorbe a použití elektronických testov v edukačnom procese.
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Povolenie vzdelávať: 
Kód projektu: 
PKR

Zoznam ponúk podľa pracovísk vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.