Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky

VP je zameraný na moderný spôsob vyučovania s tabletmi, cieľom je ukázať ako práca s tabletom dokáže skvalitniť a zefektívniť vyučovací proce. Vo VP sa učitelia nauči apracovať s tabeltom na vy rôôzynch predmetoch a tvoriť interaktívne scenáre vyučovacích hodín.

Číslo akreditácie: 
1450/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Akreditované znenie: 

Ponuka VP na šk. rok 2020/2021 vrátane prihlášky

Nie sú evidované žiadne povolené ponuky na vzdelávanie.