Súčasti systematického plánovania rozvoja školy v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia

Číslo akreditácie: 
1438/2014 - KV
Druh: 
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.