Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Siete budúcej generácie v školskej praxi

Technické aspekty sietí - architektúra, súčasné siete, smer vývoja do budúcnosti

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1390/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 

Ponuka VP na šk. rok 2020/2021 vrátane prihlášky

Nie sú evidované žiadne povolené ponuky na vzdelávanie.