Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)

Program je zameraný na vytváranie predpokladom na implementáciu inovatívnych prvkov do systému výchovy a vzdelávania na školách a inováciu profesijných kompetencií vedúci pedagogických zamestnancov a to v dimenziách - normatívnej, rozvojovej, riadenia procesov výchovy a vzdelávania a v hodnotení a rozvoji pedagogických zamestnancov školy

Číslo akreditácie: 
1364/2014 - KV
Cieľ: 
Inovovať profesijné kompetencie riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl na výkon riadiacich činností
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ
Povolenie vzdelávať: 
Kód projektu: 
PKR

Zoznam ponúk podľa pracovísk vrátane prihlášky

Ak sa vzdelávací program z nenachádza v ponuke príslušného pracoviska, znamená to, že je už naplnená jeho kapacita alebo sa vzdávanie v konkrétnom programe neotvára. V takomto prípade je potrebné kontaktovať uvedené pracovisko, ktoré vzhľadom na personálne kapacity prehodnotí opätovné zaradenie vzdelávacieho programu do aktuálnej ponuky s možnosťou podania prihlášky, prípadne navrhne alternatívne možnosti vzdelávania. Ak pri konkrétnej ponuke nie je možnosť prihlásiť sa, znamená to, že prihlásenie ešte len bude spustené po uvedenom dátume.
Program: Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
9786
Mám záujem

Ponuka je naplnená/nedostupná

PaedDr. Bc. Zdenka Raučinová
Trenčín
Voľné miesta: 0

12 / 12
Predpokladaný čas realizácie: od január 2018 do december 2018
Lektori:
Ing. Vladimír Figel, Ing. Miroslava Jakubeková, PaedDr. Bc. Zdenka Raučinová
Inštrukcie:
Akreditovaný vzdelávací program je určený pre cieľovú skupinu pre VPZ MŠ (riaditeľov a menovaných zástupcov pre materské školy). Uchádzač sa preukáže osvedčením o prvej atestácii, príp. jej náhrady a osvedčením o absolvovaní funkčného vzdelávania.