Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)

Program je zameraný na vytváranie predpokladom na implementáciu inovatívnych prvkov do systému výchovy a vzdelávania na školách a inováciu profesijných kompetencií vedúci pedagogických zamestnancov a to v dimenziách - normatívnej, rozvojovej, riadenia procesov výchovy a vzdelávania a v hodnotení a rozvoji pedagogických zamestnancov školy

Číslo akreditácie: 
1364/2014 - KV
Cieľ: 
Inovovať profesijné kompetencie riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl na výkon riadiacich činností
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ
Povolenie vzdelávať: 
Kód projektu: 
PKR

Zoznam ponúk podľa pracovísk vrátane prihlášky

Ak sa vzdelávací program z nenachádza v ponuke príslušného pracoviska, znamená to, že je už naplnená jeho kapacita alebo sa vzdávanie v konkrétnom programe neotvára. V takomto prípade je potrebné kontaktovať uvedené pracovisko, ktoré vzhľadom na personálne kapacity prehodnotí opätovné zaradenie vzdelávacieho programu do aktuálnej ponuky s možnosťou podania prihlášky, prípadne navrhne alternatívne možnosti vzdelávania. Ak pri konkrétnej ponuke nie je možnosť prihlásiť sa, znamená to, že prihlásenie ešte len bude spustené po uvedenom dátume.
Program: Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
6459
Mám záujem

Ponuka je naplnená/nedostupná

Ing. Miloš Škatulár
Prešov
Voľné miesta: 0

35 / 35
Predpokladaný čas realizácie: od september 2017 do august 2018
Lektori:
Ing. Miloš Škatulár, PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., PaedDr. Ján Furman, PaedDr. Štefan Šiška, Mgr. Juraj Kredátus, PhD., PhDr. Jarmila Verbovská, Mgr. Teťana Ustohalová, Mgr. Mária Oľšavská, Mgr. Jana Paleschová
Inštrukcie:
6086
Mám záujem

Ponuka je naplnená/nedostupná

PaedDr. Dagmar Koštrnová
Trenčín
Voľné miesta: 0

25 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od november 2017 do november 2018
Lektori:
Ing. Vladimír Figel, Ing. Miroslava Jakubeková, PaedDr. Dagmar Koštrnová
Inštrukcie:
9786
Mám záujem

Ponuka je naplnená/nedostupná

PaedDr. Bc. Zdenka Raučinová
Trenčín
Voľné miesta: 0

12 / 12
Predpokladaný čas realizácie: od január 2018 do december 2018
Lektori:
Ing. Vladimír Figel, Ing. Miroslava Jakubeková, PaedDr. Bc. Zdenka Raučinová
Inštrukcie:
Akreditovaný vzdelávací program je určený pre cieľovú skupinu pre VPZ MŠ (riaditeľov a menovaných zástupcov pre materské školy). Uchádzač sa preukáže osvedčením o prvej atestácii, príp. jej náhrady a osvedčením o absolvovaní funkčného vzdelávania.
20587
Mám záujem

Ponuka je naplnená/nedostupná

PaedDr. Dagmar Koštrnová
Trenčín
Voľné miesta: 0

18 / 18
Predpokladaný čas realizácie: od marec 2018 do marec 2019
Lektori:
Ing. Vladimír Figel, Ing. Miroslava Jakubeková, PaedDr. Dagmar Koštrnová
Inštrukcie:
Vzdelávanie je určené pre vedúcich zamestnancov ZŠ a SŠ. Záujemca o vzdelávanie zašle spolu s podpísanou prihláškou kópiu dokladu o absolvovaní funkčného vzdelávania.
21723
Mám záujem

Ponuka je naplnená/nedostupná

PaedDr. Mária Šnídlová
Žilina
Voľné miesta: 0

25 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od máj 2018 do december 2018
Lektori:
PaedDr. Mária Šnídlová
Inštrukcie:
Pre absolventov funkčného vzdelávania - riaditelia a zástupcovia ZŠ, SŠ, ZUŠ
8872
Mám záujem

Ponuka je naplnená/nedostupná

Ing. Boris Sihelsky
Banská Bystrica
Voľné miesta: 0

26 / 26
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2018 do jún 2019
Lektori:
RNDr. Miloš Novák, Ing. Bc. Marián Valent, PhD., Ing. Boris Sihelsky, Ing. Ing. Vladimír Laššák , PhD., Mgr. Adriana Kvetková, PaedDr. Jarmila Jakálová
Inštrukcie:
21520
Mám záujem

Ponuka je naplnená/nedostupná

PaedDr. Dagmar Koštrnová
Trenčín
Voľné miesta: 0

15 / 15
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2018 do jún 2019
Lektori:
Ing. Vladimír Figel, Ing. Miroslava Jakubeková, PaedDr. Dagmar Koštrnová
Inštrukcie:
K prihláške je potrebné priložiť neoverenú kópiu o ukončení funkčného vzdelávania.