Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)

Program je zameraný na vytváranie predpokladom na implementáciu inovatívnych prvkov do systému výchovy a vzdelávania na školách a inováciu profesijných kompetencií vedúci pedagogických zamestnancov a to v dimenziách - normatívnej, rozvojovej, riadenia procesov výchovy a vzdelávania a v hodnotení a rozvoji pedagogických zamestnancov školy

Číslo akreditácie: 
1364/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ
Povolenie vzdelávať: 
Kód projektu: 
PKR

Zoznam ponúk podľa pracovísk vrátane prihlášky

Ak sa vzdelávací program z aktuálnej ponuky na šk. rok 2017/18 nenachádza v ponuke príslušného pracoviska, znamená to, že je už naplnená jeho kapacita. V takomto prípade je potrebné kontaktovať uvedené pracovisko, ktoré vzhľadom na personálne kapacity prehodnotí opätovné zaradenie vzdelávacieho programu do aktuálnej ponuky s možnosťou podania prihlášky, prípadne navrhne alternatívne možnosti vzdelávania.
Program: Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
6449 Prešov od september 2017 do jún 2018 40 / 40 0

Ponuka je naplnená

Mám záujem
8425 Prešov od október 2017 do jún 2018 30 / 30 0

Ponuka je naplnená

Mám záujem
14459 Bratislava od október 2017 do október 2018 30 / 30 0

Ponuka je naplnená

Akreditovaný vzdelávací program je určený pre cieľovú skupinu pre VPZ MŠ (riaditeľov a menovaných zástupcov pre materské školy). Uchádzač sa preukáže osvedčením o prvej atestácii, príp. jej náhrady a osvedčením o absolvovaní funkčného vzdelávania. Mám záujem
14561 Nitra od október 2017 do jún 2018 25 / 25 0

Ponuka je naplnená

Mám záujem
6086 Trenčín od november 2017 do november 2018 25 / 25 0

Ponuka je naplnená

Mám záujem
6087 Trenčín od november 2017 do november 2018 25 / 25 0

Ponuka je naplnená

Mám záujem
8336 Prešov od november 2017 do november 2018 30 / 30 0

Ponuka je naplnená

Mám záujem
8680 Prešov od november 2017 do jún 2018 30 / 30 0

Ponuka je naplnená

Mám záujem
8870 Banská Bystrica od november 2017 do jún 2018 21 / 21 0

Ponuka je naplnená

Mám záujem
14209 Trnava od november 2017 do jún 2018 30 / 30 0

Ponuka je naplnená

Mám záujem