Rozvíjame kľúčové kompetecie žiakov prostredníctvom vekuprimeraných činností v škole

Vzdelávací program je zameraný na aplikáciu kľúčových kompetencií vo svojej pedagogickej činnosti s možnosťou tvorby skupinových cvičení.

Číslo akreditácie: 
1304/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.