Základy nanovedy a nanotechnológií

Inovovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov pre začleňovanie problematiky nanovedy a nanotechnológií do prírodovedných a technických predmetov.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1217/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Základy nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov