Maturita z informatiky

Ako tvoriť maturitné zadania a ich hodnotenie

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1207/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Akreditované znenie: 

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.