Učenie na stanovištiach ako nástroj rozvoja kľúčových kompetencií v koncepcii otvoreného vyučovania v predmete nemecký jazyk

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu: Účastník si zdokonaľuje profesijné kompetencie potrebné v oblasti implementácie inovatívnych postupov vo vyučovaní.

Číslo akreditácie: 
855/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Krausová, Jolana: Učenie sa na stanovištiach
Povolenie vzdelávať: 
Kód projektu: 
PKR

Zoznam ponúk podľa pracovísk vrátane prihlášky

Ak sa vzdelávací program z nenachádza v ponuke príslušného pracoviska, znamená to, že je už naplnená jeho kapacita alebo sa vzdávanie v konkrétnom programe neotvára. V takomto prípade je potrebné kontaktovať uvedené pracovisko, ktoré vzhľadom na personálne kapacity prehodnotí opätovné zaradenie vzdelávacieho programu do aktuálnej ponuky s možnosťou podania prihlášky, prípadne navrhne alternatívne možnosti vzdelávania. Ak pri konkrétnej ponuke nie je možnosť prihlásiť sa, znamená to, že prihlásenie ešte len bude spustené po uvedenom dátume.
Program: Učenie na stanovištiach ako nástroj rozvoja kľúčových kompetencií v koncepcii otvoreného vyučovania v predmete nemecký jazyk
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
4506
Mám záujem

Ponuka je naplnená/nedostupná

Mgr. Ľubica Korečková
Košice
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od október 2017 do december 2017
Lektori:
Mgr. Ľubica Korečková
Inštrukcie:
Vzdelávanie sa uskutoční v piatich 6-hodinových stretnutiach. Ukončenie je organizované záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.