Námety aktivít na domácu prácu pre žiakov z geografie

Námety aktivít na domácu prácu pre žiakov z geografie

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Námety aktivít na domácu prácu pre žiakov z geografie

Cieľová skupina: ISCED 2, žiaci základnej školy

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť – geografia

 

Kľúčové kompetencie:

 • komunikačné kompetencie
 • pracovné kompetencie
 • kompetencie učiť sa
 • riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť

 

 

Ciele:

 

Kognitívny cieľ:

 • definovať pojmy
 • vysvetliť pojmy

Afektívny cieľ:

 • pracovať samostatne na zadaných úlohách

Psychomotorický cieľ:

 • vyhľadať geografické zdroje v školskom atlase

Prostredie: domáce

Forma a počty: individuálna

Trvanie: 20 – 30 min.

 

Anotácia:

Cieľom je prezentovať námety aktivít, ktoré dokážu vypracovať žiaci bez prístupu na internet a bez notebooku, pričom si upevňujú učivo a tvorivo pristupujú k riešeniu zadaní. Prostredníctvom aktivít dokážeme žiaka motivovať, aktivizovať a zapojiť do individuálnej práce.

 

Potrebný materiál: školský atlas, pero, papier

Opis postupu realizácie námetov aktivít:

Žiakom zadáme v domácom prostredí vypracovať doplňovačku pomocou učebnice alebo školského atlasu.

1. Doplňovačka

 1. Zjednodušená mapa mesta.
 2. Mapa na cesty.
 3. Ako sa volá zmenšený model Zeme?
 4. Akou farbou sú na mape zakreslené rieky a jazerá?
 5. Akou farbou sú na mape zakreslené nížiny?
 6. Akou farbou sú na mape zakreslené pohoria nížiny?
 7. Ako sa volá najdlhšia rovnobežka?

2. Hra s písmenami

Žiakom zadáme len prvú časť tabuľky a ich úlohou je doma pomocou školského atlasu vyhľadať čo najviac zemepisných objektov, napr. rieky, pohoria, jazerá, nížiny a pod.

 

Rieky

 

A

Pád, Váh

OA

Odra, Volga, Tajo, Hornád

AA

Vltava, Sázava, Sáva, Slaná

AE

Labe, Ema, Eba

IA

Tisa, Visla, Nitra

UA

Dunaj, Ural, Kuma

EE

Dneper, Dnester

 

3. Doplňovačka samohlások na tému jazerá, moria a oceány

Žiaci pri práci využívajú školský atlas.

 

Doplň chýbajúce samohlásky

Č-RV-N-M-R-

Červené more

STR-D-Z-MN-    M-R-

Stredozemné more

-TL-NT-CK-     -C--N

Atlantický oceán

-ND-CK-     -C--N

Indický oceán

P-RZSK-     Z-L-V

Perzský záliv

B-JK-LSK-    J-Z-R-

Bajkalské jazero

 

4. Doplňovačka samohlások na tému mestá Slovenska

K-S-C-

Košice

M-J-V-

Myjava

SV-DN-K

Svidník

SN-N-

Snina

L-V-C-

Levice

ZV-L-N

Zvolen

B-TC-

Bytča

S-N-C-

Senica

 

5. Zábavné hry s písmenkami

                                                 Mont Blanc

Žiak má v domácej príprave nájsť v atlase vrch a určiť jeho nadmorskú výšku a uviesť štát, kde sa nachádza.

Žiak má určiť názvy riek.

6. Pomiešané písmená skrývajú názov najvyššieho vrchu Južnej Ameriky.

 

 

 

 1. Čo skrýva veta?
 1. JEDEN CELÝ KOLÁČ MNE A POLOVICU TEBE
 2. JANO PODAJ MI LANO
 3. OVERÍM SI TO A DÁM TI VEDIEŤ
 4. UVER ONA TAM NAOZAJ IŠLA
 5. OSLOVILI NÁS VŠETKÝCH
 6. KÚPIL SI PARÍŽSKY ŠALÁT
 7. ZOBER LINAKOVANÝ ZOŠIT
 8. PETER SPÍ U RALFA
 9. U SANDRY SEDÍ SUSEDKA
 10. VIETOR FIČÍ NA STROME
 11. DNES TERASA PREKVITÁ RUŽAMI
 1. Zemepisný pojem

Učiteľ zadá žiakom na doma ľubovoľný geografický pojem a úlohou žiaka je priradiť čo najväčší počet súvisiacich pojmov a vysvetliť, akým spôsobom.

 

Príklad:

 1.  SAVANA

               Tráva – typická pokrývka savany

               Lev – zviera žijúce v savane

               Niger – rieka pretekajúca savanou

 1. TAJGA

Ihličnany – typické stromy, ktoré vytvárajú tajgu

Líška – zviera žijúce v tajge

..................................

 1. Čo by sa stalo?
 1. Čo by sa ti mohlo stať v dažďovom pralese? 
 2. Čo by sa ti mohlo stať v púšti?
 3. Čo by sa ti mohlo stať na Severnom póle?
 4. Čo by sa ti mohlo stať na Lomnickom štíte?
 5. Čo by sa ti mohlo stať ...............................

 

Necháme žiaka produkovať čo najviac a najoriginálnejších nápadov.

 1. Rébusy na rozvoj fantázie

Rébusy miest

Detaily fotografie

+no

Komárno

+icezábavná lva kreslený obrázek

Levice

ovce

Michal+

Michalovce

I+                                 bul

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok stan

Istanbul

Sceaux, France, Na Šírku, Scénický, Stromy, Topole  čany

Topoľčany

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/10/30/cheese-157379_960_720.png

+ia

Sýria

https://img.majstrik.sk/images/suddubovynakapustu.jpg?vid=1&tid=31&r=B án

Sudán

Vektor vařené červený Rak, Rak

úsko

Rakúsko

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslene stromy Yoshi, Fictional Characters, Fantasy Characters  boli

Stromboli

WaVýlet do lesa 2

Wales

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok euro  pa

Európa

Dub, Strom, Pobočka, Vták, Bird, Finch, Zvierat lin

Dublin

                  PA

                -------

                 MA

Panama

                   DU

                      J

Dunaj

 

Autor/Zdroj: PaedDr. Alica Dragulová, PhD., učiteľ profesijného rozvoja DP MPC Košice

Ďalšie zdroje:

DRAGULOVÁ, A., VINCEJOVÁ, E : 2005. Didaktické hry na hodinách zemepisu. MPC Prešov. ISBN 80-8045-391-8

https://sclib.svkk.sk/sck01/Record/000017269