Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

„Načo /ne/zabúdať v katechéze“ (odborný seminár)

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie, v priestoroch RP MPC v Prešove, dňa 07.02.2020, zrealizovalo odborný seminár pod názvom „Načo /ne/zabúdať v katechéze“. Lektorom podujatia bol doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD., prodekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity. Zúčastneným učiteľom náboženstva/náboženskej výchovy bola predstavená samostatná katechéza ako cesta formácie človeka dnešnej doby s veľkým progresom rozvoja viery a prítomnosťou Božieho Slova v živote jednotlivca. Účastníci podujatia pozitívne hodnotili najmä praktickú časť odborného seminára, pretože prezentované ukážky práce s biblickým textom je, podľa ich vyjadrení, možné implementovať do edukácie náboženstva/náboženskej výchovy.