Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4816
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 15. jún 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
0
Počet voľných miest: 
20
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra v súlade s potrebou implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní tohto predmetu na jednotlivých stupňoch edukácie. 

Profesijná kompetencia: 
2.1, 2.3, 2.4
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

09.30 - 09.35 - otvorenie webinára

09.35 - 10.35 -  Mgr. Marek Gaj (60 minút) - Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie - 1. vstup

10.35 - 10.45 - prestávka (10 minút)

10.45 - 11.30 - Mgr. Marek Gaj (45 minút) - Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie - 2. vstup

11.30 - záver webinára

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ