Mladý informatik 3.

Učebný materiál je určený pre piaty ročník „ Mladý informatik“. Predmet má dôležité postavenie vo vzdelávaní žiakov, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov. Vedie ich k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Učebný materiál vedie žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch.

Autori: 
Balážiková Jarmila, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
16s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon jb_mlady_informatik_5roc_3cast.pdf964,94 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: