Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Medzinárodný deň Rómov

Podujatie: 
konferencia
Začiatok podujatia: 
utorok, 9. apríl 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 9. apríl 2019 - 14:00
Miesto konania: 
RP MPC Prešov, Veľká aula
Charakteristika ativity: 

Konferencia je zameraná na zvyšovanie úrovne poznania reálií Rómov. Zúčastniť sa jej môžu všetci pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí pracujú s deťmi alebo žiakmi pochádzajúcimi z rómskej komunity. Bude prebiehať netradičnou formou, súťažami v oblasti poznania niektorých častí rómskych reálií, doplnená kultúrnym programom.

Cieľová skupina: 
učiteľ
vychovávateľ
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
špeciálny pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP
psychológ, školský psychológ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
80
Prílohy - pozvánky, návratky: