Manažment triedy, oddelenia a výchovnej skupiny prostredníctvom rituálov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=650
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 11:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Správne zvolené rituály v školskom a mimoškolskom prostredí je možné považovať za zdroj istoty a bezpečia. Rituály sú chápané ako pedagogické prostriedky efektívneho spôsobu vedenia a regulácie správania s cieľom meniť ho společensky očakávaným smerom. Odborný seminár je zameraný na rituály v edukácii z hľadiska vytvárania učiacej sa komunity, učenie sa, ktoré čerpá z praktických skúseností, teda učenie sa v konaní a orientovanosť učenia sa aj na estetickú dimenziu a dôležitú komunikatívnu funkciu rituálov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať zručnosti vytvárať učiacu sa komunitu, využívať rituály na učenie sa v konaní.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Kariérová pozícia: 
zodpovedný vychovávateľ
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

12.11.2020

1. Úvod a prezentácia účastníkov

2. Rituály v školskom a mimoškolskom prostredí

3. Rituály ako pedagogické prostriedky a prostriedky manažmentu triedy, oddelenia, výchovnej skupiny.

18.11.2020

1.  Praktické ukážky efektívneho spôsobu vedenia a regulácie správania detí/žiakov prostredníctvom rituálov

2. Tvorba modelových zadaní

3. Výmena skúseností

4. Záver

 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ