Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Lapbook - interaktívna kniha (odborný seminár)

Regionálne pracovisko MPC v Prešove zorganizovalo v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Košickej arcidiecézy odborný seminár pod názvom „Lapbook - interaktívna kniha“. V priestoroch RP MPC sa dňa 5.3.2020 stretli učitelia náboženstva/ náboženskej výchovy, ktorí sa pod taktovkou lektorky Mgr. Zuzany Hovancovej z Diecézneho katechetického úradu z Košíc dozvedeli nielen informácie o samotnej Lapbook - interaktívnej knihe, no súčasne získali od lektorky aj poznatky o jej predstave implementácie biblického textu do vyučovania prostredníctvom ukážok práce so Sv. Písmom, napríklad tvorba squash card, ktoré budú pre zúčastnených učiteľov inšpiráciou pre následnú Biblickú olympiádu v tomto školskom roku. Práve toto považovali učitelia náboženstva/náboženskej výchovy za najväčší prínos tohto podujatia.