Konzultácie

Zobrazujem konzultácie od 1 do 50 z celkového počtu 91 konzultácií
pondelok
Čas konzultácie Téma konzultácií
pondelok
od 13:30 do 14:30
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia
PaedDr. Darina Bačová, PhD. - +421 915 881 642
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 08:00 do 08:30
Používanie online portálu MPC - Moodle
Mgr. Ing. Vladimír Výboh - +421 917 347 108
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 09:30 do 10:30
Používanie portálu Moodle
RNDr. Eva Rusnáková
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 12:00 do 13:00
Vedenie ľudí v čase home office
Mgr. Dana Váňová
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 13:30 do 14:30
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
Mgr. Dana Váňová
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 13:30 do 14:30
Matematická gramotnosť žiakov na primárnom stupni vzdelávania
PaedDr. Monika Gregušová - +421 917 341 967
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 09:00 do 10:00
Návrhy aktivít implementácie finančnej gramotnosti u detí a žiakov zo SZP a so ŠVVP
Ing. Mgr. Mária Pirkovská - +421 917 132 219
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 11:00 do 12:00
Návrhy úloh v programe Flow Works pre žiakov zo SZP a so ŠVVP
Ing. Mgr. Mária Pirkovská - +421 917 132 219
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 13:00 do 14:00
Práca s textom –- témy podľa ŠVP
PaedDr. Mária Onušková - +421 917 204 243
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 13:00 do 14:00
Nebude: 28.09.2020
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
PaedDr. Iveta Labjaková - +421 917 202 500
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 13:00 do 14:00
Tvorba portfólia učiteľa výtvarnej výchovy a učiteľa výtvarného odboru ZUŠ
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 13:00 do 14:00
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
PaedDr. Zuzana Madarasová - +421 907 871 795
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 13:30 do 14:30
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia
PaedDr. Darina Bačová, PhD. - +421 915 881 642
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 09:00 do 09:30
Nebude: 16.11.2020
Využívanie nástrojov Google pre riadenie a podporu online výučby
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP - +421 917 462 007
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 10:00 do 11:00
Práca so žiakom zo SZP z MRK
Mgr. Eva Suchožová - +421 918 246 600
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 13:00 do 14:00
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
PaedDr. Mária Šnídlová - +421 917 912 666
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 13:00 do 14:00
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
PaedDr. Mária Šnídlová - +421 917 912 666
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 13:30 do 14:30
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie pre vychovávateľa
Mgr. Gabriela Zábušková
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 13:30 do 14:30
Sebahodnotenie žiakov na vyučovacej hodine
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. - +421 917 370 984
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
pondelok
od 14:30 do 15:30
Vzdelávanie žiakov národnostných menšín - rusínska menšina
Mgr. Marek Gaj, PhD. - +421 917 371 563
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
Čas konzultácie Téma konzultácií
utorok
od 12:30 do 13:30
Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov na základných školách
Ing. Mária Hitríková - +421 917 367 588
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 09:30 do 10:30
Používanie portálu Moodle
RNDr. Eva Rusnáková
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 10:00 do 11:00
Čitateľská gramotnosť na 1. stupni ZŠ
Mgr. Jozef Bernát - +421 918 409 791
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 13:30 do 14:30
Čitateľská gramotnosť žiakov na primárnom stupni vzdelávania
PaedDr. Monika Gregušová - +421 917 341 967
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 09:00 do 10:00
Ako zvládnuť krízové situácie – učiteľ a žiak,žiak a učiteľ - učitelia ZŠ a SŠ
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD. - +421 915 878 429
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 09:00 do 11:00
Vzdelávanie žiakov národnostných menšín – maďarská menšina
Mgr. Szilárd Fecsó - +421 917 912 648
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 10:00 do 11:00
Metódy rozvoja empatie detí v domácom prostredí
PhDr. Renáta Varhoľáková - +421 917 462 918
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 10:00 do 11:00
Efektívna komunikácia s rodičmi
PaedDr. Zuzana Madarasová - +421 907 871 795
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 13:00 do 14:00
Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ
PaedDr. Beáta Šenkárová - +421 917 371 354
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 13:30 do 14:30
Edupage a iné nástroje webu na učenie na diaľku
PaedDr. Monika Popluhárová - +421 917 204 891
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 09:00 do 10:30
Profesijné štandardy a tvorba portfólia učiteľa materskej školy
Mgr. Emília Petrovská - +421 917 505 138
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 10:00 do 11:30
Úlohy a zodpovednosť vedúcich metodických združení.
PaedDr. Tatiana Komanová - +421 917 462 524
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 12:30 do 13:30
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. - +421 917 370 984
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 13:00 do 14:00
Pomoc začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi
PaedDr. Jana Paleschová - +421 917 912 641
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 13:00 do 14:00
Nebude: 29.09.2020
Práca s profesijnými štandardami, portfóliom, atestáciami
Mgr. Adriana Lančaričová - +421 918 401 464
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 09:00 do 11:00
Rozvíjanie gramotnosti, kreativity a myslenia
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA - +421 917 739 338
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 13:00 do 14:00
Čitateľská gramotnosť žiakov
PaedDr. Jana Tomášková, PhD. - +421 917 505 154
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 09:00 do 10:00
Nebude: 29.09.2020
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie.
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD. - +421 917 370 835
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 10:00 do 11:00
Práca so žiakom zo SZP a MRK
Mgr. Marcel Kurty
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 13:30 do 14:30
Uplatnenie formatívneho hodnotenia vo VMV
Mgr. Gabriela Zábušková
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
utorok
od 14:00 do 15:00
Hodnotenie žiakov vo vzdelávaní (nielen) na diaľku
Mgr. Mária Pappová - +421 905 200 036
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
streda
Čas konzultácie Téma konzultácií
streda
od 12:30 do 13:30
Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov na stredných školách
Ing. Mária Hitríková - +421 917 367 588
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
streda
od 08:00 do 08:30
Používanie online portálu MPC - Moodle
Mgr. Ing. Vladimír Výboh - +421 917 347 108
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
streda
od 09:30 do 10:30
Používanie portálu Moodle
RNDr. Eva Rusnáková
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
streda
od 09:00 do 10:00
Nebude: 14.10.2020
Práca s profesijný štandardom a tvorba atestačného portfólia, atestácie
Mgr. Ľubica Korečková - +421 917 516 197
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
streda
od 10:00 do 11:00
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
PhDr. Maroš Dvorský - +421 918 402 672
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
streda
od 10:00 do 11:00
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
PhDr. Renáta Varhoľáková - +421 917 462 918
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
streda
od 13:00 do 14:00
Čitateľská gramotnosť na 1. a 2. stupni základnej školy
PaedDr. Oľga Nestorová - +421 917 203 782
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
streda
od 13:30 do 14:30
Edupage a iné nástroje webu na učenie na diaľku
PaedDr. Monika Popluhárová - +421 917 204 891
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
streda
od 13:30 do 14:30
Aktivity na podporu environmentálnej gramotnosti
RNDr. Erika Fryková - +421 917 367 605
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti