Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Kontakt na učiteľov profesijného rozvoja

Primárne karty

Meno Aprobácia Mobil Kontaktovať e-mailom
PaedDr. Darina Bačová, PhD. etická výchova, pedagogika, slovenský jazyk a literatúra +421 908 754 416 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Jozef Bernát učiteľstvo pre 1. stupeň +421 918 409 791 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Eva Bruteničová predškolská pedagogika +421 917 202 177 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Elena Cinová učiteľstvo pre 1. stupeň +421 905 734 994 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková etická výchova, občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra +421 917 131 406 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Alica Dragulová, PhD. geografia, telesná a športová výchova +421 917 460 250 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Štefan Dragúň etická výchova, učiteľstvo pre 1. stupeň +421 917 371 208 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Mária Ďurčeková estetická výchova, etická výchova, slovenský jazyk a literatúra Kontaktovať osobu mailom
PhDr. Maroš Dvorský dejepis, slovenský jazyk a literatúra +421 918 402 672 Kontaktovať osobu mailom
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA biológia, slovenský jazyk a literatúra +421 917 739 338 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Szilárd Fecsó maďarský jazyk, výtvarná výchova +421 917 912 648 Kontaktovať osobu mailom
RNDr. Ľuboslava Ferčíková fyzika, matematika +421 917 202 250 Kontaktovať osobu mailom
Ing. Vladimír Figel odborné predmety – strojárstvo +421 907 398 877 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Eva Frišová občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra +421 905 683 728 Kontaktovať osobu mailom
RNDr. Erika Fryková biológia, geografia +421 917 367 605 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Marek Gaj rusínsky jazyk a literatúra, učiteľstvo pre 1. stupeň +421 917 371 563 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Slávka Gécová biológia, výtvarná výchova +421 917 202 559 Kontaktovať osobu mailom
PhDr. Darina Gogolová, PhD. estetická výchova, etická výchova, pedagogika +421 917 202 715 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Monika Gregušová anglický jazyk, matematika, učiteľstvo pre 1. stupeň +421 917 341 967 Kontaktovať osobu mailom
Ing. Mária Hitríková odborné predmety – ekonomické vedy +421 917 367 588 Kontaktovať osobu mailom
Ing. Miroslava Jakubeková informatika, odborné predmety – ekonomické vedy +421 907 371 374 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Beáta Juráková dejepis, ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra +421 917 369 832 Kontaktovať osobu mailom
Ing. Drahoslav Knapík informatika, odborné predmety +421 917 912 640 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Tatiana Komanová učiteľstvo pre 1. stupeň +421 917 462 524 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Ľubica Korečková nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra +421 917 516 197 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Dagmar Koštrnová pedagogika pre mentálne postihnutých, špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre 1. stupeň +421 907 405 123 Kontaktovať osobu mailom
Ing. Zdenka Kovalčíková odborné predmety – ekonomické vedy +421 908 512 914 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Marcel Kurty pedagogika pre mentálne postihnutých, učiteľstvo pre 1. stupeň +421 908 878 215 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Adriana Kvetková učiteľstvo pre 1. stupeň +421 917 291 179 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Iveta Labjaková anglický jazyk, učiteľstvo pre 1. stupeň +421 917 202 500 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Adriana Lančaričová estetická výchova, slovenský jazyk a literatúra +421 918 401 464 Kontaktovať osobu mailom
Ing. Vladimír Laššák, PhD. odborné predmety – ekonomické vedy, odborné predmety – strojárstvo +421 917 537 208 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Zuzana Madarasová etická výchova, občianska náuka, pedagogika +421 907 871 795 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Andrea Makišová učiteľstvo pre 1. stupeň, vychovávateľstvo +421 907 402 112 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Jana Medvecová fyzika, technická výchova +421 917 537 088 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD. predškolská pedagogika +421 917 370 835 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Oľga Nestorová občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra +421 917 203 782 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Mária Oľšavská psychológia, ruský jazyk +421 917 912 635 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Mária Onušková dejepis, slovenský jazyk a literatúra +421 917 204 243 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Jana Paleschová predškolská a elementárna pedagogika +421 917 912 641 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Mária Pálinkáš anglický jazyk, učiteľstvo pre 1. stupeň +421 917 371 460 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Mária Pappová filozofia, občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra +421 905 200 036 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Emília Petrovská predškolská pedagogika +421 917 505 138 Kontaktovať osobu mailom
Ing. Mgr. Mária Pirkovská odborné predmety – elektrotechnika, pedagogika pre mentálne postihnutých, vychovávateľstvo +421 917 132 219 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Monika Popluhárová anglický jazyk, informatika, telesná a športová výchova +421 917 204 891 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Zuzana Procházková anglický jazyk +421 917 337 998 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Eva Pupíková predškolská pedagogika +421 917 370 973 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Marta Remetová chémia +421 917 912 663 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Viera Šándorová učiteľstvo pre 1. stupeň, výtvarná výchova +421 917 912 631 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Beáta Šenkárová fyzika, informatika, matematika +421 917 371 354 Kontaktovať osobu mailom
Ing. Miloš Škatulár odborné predmety +421 917 912 628 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Mária Šnídlová chémia, matematika +421 917 912 666 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Eva Suchožová etická výchova, psychológia, ruský jazyk +421 918 246 600 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Anna Šurinová fyzika, technická výchova +421 917 516 196 Kontaktovať osobu mailom
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD. odborné predmety – pedagogické vedy +421 917 912 660 Kontaktovať osobu mailom
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP informatika, odborné predmety – elektrotechnika +421 917 462 007 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Jana Tomášková, PhD. občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra +421 917 505 154 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Teťana Ustohalová pedagogika pre mentálne postihnutých, psychológia, ruský jazyk +421 917 912 627 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. manažment školy, odborné predmety – spracúvanie dreva +421 917 912 674 Kontaktovať osobu mailom
PhDr. Renáta Varhoľáková estetická výchova, pedagogika, predškolská pedagogika +421 917 462 918 Kontaktovať osobu mailom
PhDr. Jarmila Verbovská etická výchova, psychológia, ruský jazyk +421 917 912 645 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Jana Verešová, PhD. pedagogika, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo +421 917 369 394 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. anglický jazyk, geografia, ruský jazyk +421 917 370 984 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Ing. Vladimír Výboh informatika, náboženská výchova, odborné predmety – elektrotechnika +421 917 347 108 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Darina Výbohová, PhD. fyzika, technická výchova +421 907 888 261 Kontaktovať osobu mailom
RNDr. Mária Vydrová chémia, etická výchova, fyzika +421 918 673 408 Kontaktovať osobu mailom