Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

KNZ05_18 Obsah vzdelávania predmetu SJSL pre 2.stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online - bude sprístupnené účastníkom vzdelávania
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Zuzana Farkašová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
4
Počet voľných miest: 
11
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na podporu učiteľov pri kvalitatívnej úprave obsahu vzdelávacích štandardov - vymedzenie dôležitého učiva pre ďalšie vzdelávanie a kompetencií definovaných v štátnom vzdelávacom programe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa predmetu SJSL v oblasti plánovania učebnej činnosti žiakov v období počas mimoriadneho prerušenia vyučovania.

Profesijná kompetencia: 
plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. vzdelávacie ciele predmetu v mimoriadnom období

2. kľúčové učivo v predmete SJSL v mimoriadnom období

3. aktuálne problémy pri uplatňovaní upraveného obsahu vzdelávacích štandardov

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ