Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Kniha proroka Jonáša (odborný seminár)

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Košickej arcidiecézy, v priestoroch RP MPC v Prešove, dňa 21.02.2020, zrealizovalo odborný seminár pod názvom „Kniha proroka Jonáša“. Lektorom podujatia bol doc. ThLic. Róbert Lapko, Th.D.,PhD. z Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta z Košíc. Zúčastneným učiteľom náboženstva/ náboženskej výchovy okrem priblíženia samotnej Knihy proroka Jonáša a jeho posolstva, predstavil aj vlastnú podobu ukážok práce so Sv. Písmom, ktoré budú inšpiráciou pre následnú Biblickú olympiádu v tomto školskom roku. Účastníci podujatia pozitívne hodnotili najmä praktickú časť seminára, pretože ukážky práce s biblickým textom dokážu implementovať do edukácie náboženstva/náboženskej výchovy.

 

Spracoval: doc. ThDr. Martin Jurašek, PhD