Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

majster odbornej výchovy

Rozvíjanie gramotnosti, kreativity a myslenia

PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Čas konzultácie: 
utorok od 09:00 do 11:00
Tematické zameranie: 
Rozvoj gramotnosti
Kategória PZ/OZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
asistent majstra odbornej výchovy
asistent učiteľa
asistent vychovávateľa
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
učiteľ strednej školy
Kariérová pozícia: 
všetky

Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie

Ing. Miroslava Jakubeková
Čas konzultácie: 
streda od 08:00 do 09:00
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ strednej školy
Kariérová pozícia: 
všetky

Možnosti úľav a tolerancie pre žiakov so ŠVVP

Mgr. Teťana Ustohalová
Čas konzultácie: 
štvrtok od 12:30 do 13:30
Tematické zameranie: 
Metódy využiteľné v rámci výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
asistent učiteľa
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ strednej školy
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
štvrtok, 25. jún 2020
štvrtok, 16. júl 2020

Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov na stredných školách

Ing. Mária Hitríková
Čas konzultácie: 
streda od 12:30 do 13:30
Tematické zameranie: 
Rozvoj gramotnosti
Kategória PZ/OZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ strednej školy
Kariérová pozícia: 
školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
vedúci vzdelávacej oblasti
hlavný majster odbornej výchovy
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Dátum kedy nebude: 
streda, 5. august 2020
streda, 12. august 2020

Hodnotenie žiakov so ŠVVP. Hodnotenie žiakov v špeciálnych základných školách. Činnosť školského špeciálneho pedagóga.

PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Čas konzultácie: 
štvrtok od 13:00 do 14:00
Tematické zameranie: 
Hodnotenie žiackej práce a výstupov
Kategória PZ/OZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
štvrtok, 16. júl 2020
štvrtok, 30. júl 2020
štvrtok, 6. august 2020
štvrtok, 20. august 2020

Učíme sa hospodáriť a plánovať svoje financie - financie v praxi

Lektor: 
Ing. Ladislav Smoroň
Ing. Patrik Farula
Ing. Miroslava Jakubeková

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková

PODPORA ROZVÍJANIA FUNKČNEJ GRAMOTNOSTI V NADVÄZNOSTI NA EMOCIONÁLNU GRAMOTNOSŤ - FUNKČNÁ GRAMOTNOSŤ

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

Vieme zvládať šikanovanie v školách?

Lektor: 
PhDr. Jarmila Verbovská
PhDr. Blažena Žabecká
Mgr. Jana Štofaňáková
Mgr. Mária Szirmaiová, PhD.

Analýzy súčasného stavu rozvoja školy, autoevalvácia školy, autodiagnostika vedúceho pedagogického zamestnaca

Lektor: 
Ing. Vladimír Figel
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová

Formatívne hodnotenie žiakov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková

Spoznajte svojich ľudí

Lektor: 
Mgr. Dana Váňová

Spoznajte svojich ľudí

Lektor: 
Mgr. Dana Váňová

SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.

SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.

Finančná gramotnosť, implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková

Finančná gramotnosť, implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková

Finančná gramotnosť, implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková

Formatívne hodnotenie žiakov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová