Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Kariéra začína v škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4.poschodí
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
streda, 27. november 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 27. november 2019 - 14:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
0
Počet voľných miest: 
25
Tematické zameranie: 

Seminár zameraný na tvorbu zadaní s pomenovaním zisku pre kariéru žiaka na zvýšenie úspešnosti žiaka v danom predmete.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť pre TC vyučovacieho predmetu pomenovať zisk pre kariéru žiaka a vytvoriť modelové zadania.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ