Integrácia zdravotne znevýhodneného dieťaťa v materskej škole

Podujatie: 
Odborný seminár
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. február 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. február 2018 - 12:30
Miesto konania: 
Spojená škola internátna M. R. Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá
Charakteristika ativity: 

Cieľom odborného  seminára  je  poskytnúť informácie o možnostiach a potrebách vzdelávania detí  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín