Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia

Podujatie: 
Odborný seminár spojený s workshopom
Začiatok podujatia: 
utorok, 6. február 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 6. február 2018 - 13:00
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár je určený pre učiteľov Aplikovanej ekonómie. Na seminári budú prezentované možnosti premeny podnikateľského nápadu do reálnej praxe prostredníctvom metodiky Business Model Canvasskúseností. Účastníci seminára budú mať možnosť vymeniť si skúsenosti s yvučovaním predmetu.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín