Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Inovácie vo vyučovaní anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
Detašované pracovisko MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
PaedDr. Judita Tóthová
Ildiko Gašpar
Začiatok podujatia: 
utorok, 21. apríl 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 21. apríl 2020 - 15:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
24
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

MPC organizuje s spolupráci so Slovak Ventures, s.r.o. workshop pre učiteľov anglického jazyka na ZŠ. Lektorkami podujatia sú Judita Tóthová a Ildikó Gašpar, ktoré predvedú praktické rady a tipy pre vyučovanie anglického jazyka s nasledujúcou tematikou: 

Fun With Grammar (WW) 

Učenie sa gramatiky nemusí byť len bifľovanie pravidiel, ale môže to byť aj kreatívna a zábavná činnosť. Na seminári si učitelia môžu vyskúšať praktické tipy/rady, ako naučiť žiakov komunikovať prostredníctvom znalostí gramatických štruktúr, a tak prekonať predsudky, ktoré so sebou pojem gramatika prináša.

English through sights,  sounds and stories (WW)

Ak žiaci nemôžu ísť von počas vyučovania, prineste im vonkajší svet do školy. Tento workshop ponúka motivačné tipy a krátke aktivity, ktoré prirodzene zahŕňajú každodenný život žiakov. A to je to, o čo sa žiaci skutočne zaujímajú, najmä ak sú tínedžeri.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa anglického jazyka pri rozvoji gramatickej kompetencie žiakov a pri podpore motivácie príbehom a zážitkom.

Profesijná kompetencia: 
2.3 realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ