INFormátor II.

Učebný zdroj obsahuje súbor cvičení na prácu na hodinách informatiky alebo záujmového útvaru. Žiaci sa učia na príkladoch ako používať skicár, logomotion, klávesnicu a ako pracovať s textom v editore MS World. Na precvičovanie jednotlivých tém autorka ponúka úlohy typu: vytvor vlastný baliaci papier, nakresli podľa pokynov lietadlo, nastav šírku, výšku, zväčši, nalej farbu, doplň písmeno do textu, oprav text, nastav jeho písmo. veľkosť, farbu. hrúbku, prilep obrázok, zmeň nastavenia

Autori: 
Prezbruchová Lucia, Bc.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
20s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon lp_informator_2cast.pdf1,51 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: