Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Konzultácie

Zobrazujem konzultácie od 1 do 97 z celkového počtu 97 konzultácií

PaedDr. Darina Bačová, PhD.    ✆ +421 908 754 416

pondelok
od 13:30 do 14:30
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: učiteľ
Karierové pozície: všetky


pondelok
od 13:30 do 14:30
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: učiteľ
Karierové pozície: všetky


Mgr. Jozef Bernát    ✆ +421 918 409 791

Mgr. Zsuzsanna Csintalan

štvrtok
od 14:00 do 15:00
Nebude: 09.07.2020
Slovné hodnotnie na prvom stupni ZŠ s VJM
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierové pozície: všetky


Mgr. Dagmar Čtvrtníčková    ✆ +421 917 131 406

PaedDr. Štefan Dragúň    ✆ +421 917 371 208

Mgr. Mária Ďurčeková

PhDr. Maroš Dvorský    ✆ +421 918 402 672

PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA    ✆ +421 917 739 338

PaedDr. Zuzana Farkašová

Mgr. Szilárd Fecsó    ✆ +421 917 912 648

RNDr. Erika Fryková    ✆ +421 917 367 605

Mgr. Marek Gaj    ✆ +421 917 371 563

PhDr. Darina Gogolová, PhD.    ✆ +421 917 202 715

PaedDr. Adriana Gondová

PaedDr. Monika Gregušová    ✆ +421 917 341 967

Ing. Mária Hitríková    ✆ +421 917 367 588

PaedDr. Ján Husár, PhD.

Ing. Miroslava Jakubeková    ✆ +421 907 371 374

Mgr. Beáta Juráková    ✆ +421 917 369 832

doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.    ✆ +421 915 878 429

PaedDr. Tatiana Komanová    ✆ +421 917 462 524

Mgr. Ľubica Korečková    ✆ +421 917 516 197

PaedDr. Dagmar Koštrnová    ✆ +421 907 405 123

Mgr. Marcel Kurty    ✆ +421 908 878 215

utorok
od 10:00 do 11:00
Práca so žiakom zo SZP a MRK
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: pedagogický asistent
Karierové pozície: všetky


PaedDr. Iveta Labjaková    ✆ +421 917 202 500

Mgr. Adriana Lančaričová    ✆ +421 918 401 464

PaedDr. Zuzana Madarasová    ✆ +421 907 871 795

Mgr. Andrea Makišová    ✆ +421 907 402 112

Mgr. Mária Marciová

Mgr. Jana Medvecová    ✆ +421 917 537 088

PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.    ✆ +421 917 370 835

utorok
od 09:00 do 10:00
Nebude: 14.07.2020
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie.
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: učiteľ, učiteľ materskej školy
Karierové pozície: všetky


streda
od 10:00 do 11:00
Nebude: 15.07.2020
Tvorba mapy príbehu
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: učiteľ, učiteľ materskej školy
Karierové pozície: všetky


PaedDr. Oľga Nestorová    ✆ +421 917 203 782

PhDr. Ingrid Nosková, PhD.

PaedDr. Mária Onušková    ✆ +421 917 204 243

PaedDr. Jana Paleschová    ✆ +421 917 912 641

PaedDr. Mária Pálinkáš    ✆ +421 917 371 460

Mgr. Mária Pappová    ✆ +421 905 200 036

Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

Mgr. Emília Petrovská    ✆ +421 917 505 138Ing. Mgr. Mária Pirkovská    ✆ +421 917 132 219

PaedDr. Monika Popluhárová    ✆ +421 917 204 891

Mgr. Zuzana Procházková

PaedDr. Eva Pupíková    ✆ +421 917 370 973

RNDr. Eva Rusnáková

pondelok
od 09:30 do 10:30
Používanie portálu Moodle
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: učiteľ profesijného rozvoja
Karierové pozície:


utorok
od 09:30 do 10:30
Používanie portálu Moodle
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: učiteľ profesijného rozvoja
Karierové pozície: všetky


streda
od 09:30 do 10:30
Používanie portálu Moodle
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: učiteľ profesijného rozvoja
Karierové pozície:


štvrtok
od 09:30 do 10:30
Používanie portálu Moodle
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: učiteľ profesijného rozvoja
Karierové pozície:


PaedDr. Viera Šándorová    ✆ +421 917 912 631

PaedDr. Beáta Šenkárová    ✆ +421 917 371 354

PaedDr. Mária Šnídlová    ✆ +421 917 912 666

Mgr. Janka Strnisková

Mgr. Eva Suchožová    ✆ +421 918 246 600

pondelok
od 10:00 do 11:00
Práca so žiakom zo SZP z MRK
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: učiteľ
Karierové pozície: riaditeľ, zástupca riaditeľa
vedúci pedagogický zamestnanec


PaedDr. Anna Šurinová    ✆ +421 917 516 196

Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.    ✆ +421 917 912 660

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP    ✆ +421 917 462 007

PaedDr. Jana Tomášková, PhD.    ✆ +421 917 505 154

Mgr. Teťana Ustohalová    ✆ +421 917 912 627

Mgr. Dana Váňová

PhDr. Renáta Varhoľáková    ✆ +421 917 462 918

PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA

PhDr. Jarmila Verbovská    ✆ +421 917 912 645

PaedDr. Jana Verešová, PhD.    ✆ +421 917 369 394

štvrtok
od 10:00 do 11:00
Nebude: 16.07.2020
Tvorba voľnočasových aktivít. Pomoc pri príprave na vyučovanie.
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: pedagogický asistent, vychovávateľ
Karierové pozície: všetky


štvrtok
od 11:00 do 12:00
Nebude: 16.07.2020
Tvorba profesijného a atestačného portfólia vychovávateľa
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: vychovávateľ
Karierové pozície: všetky


PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.    ✆ +421 917 370 984

Mgr. Ing. Vladimír Výboh    ✆ +421 917 347 108

pondelok
od 08:00 do 08:30
Používanie online portálu MPC - Moodle
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: všetky


streda
od 08:00 do 08:30
Používanie online portálu MPC - Moodle
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: všetky


piatok
od 08:00 do 08:30
Používanie online portálu MPC - Moodle
Vstúpte do online konzultačnej miestnosti
Cieľová skupina:Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: všetky


Mgr. Gabriela Zábušková